Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 78 SGK Địa lí lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 78 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Vùng biển nước ta.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 78 SGK Địa lí lớp 5:

Hãy kể một vài hậu quả do bão gây ra.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 78 SGK Địa lí lớp 5:

Hậu quả của bão gây ra: Phá hủy các công trình, cơ sở vật chất kĩ thuật, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của con người, thệt hại về tài sản và tính mạng.

(BAIVIET.COM)