Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 73 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 73 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 73 SGK Toán Hình học lớp 11:

Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành được không?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 73 SGK Toán Hình học lớp 11:

Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành

(BAIVIET.COM)