Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 68 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 68 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 68 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Dựa vào cách gấp hình, hãy so sánh các khoảng cách từ điểm M đến hai cạnh Ox, Oy.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 trang 68 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Khoảng cách từ M đến Ox = Khoảng cách từ M đến Oy

(BAIVIET.COM)