Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 56 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 56 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 trang 56 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0)

y = 0,5x + 2;

y = x + 2;

y = 2x + 2.

Hình 11b) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a < 0):

y = -2x + 2;

y = -x + 2;

y = -0,5x + 2.

tra loi cau hoi 1 bai 5 trang 56 sgk toan lop 9 – tap 1 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 trang 56 SGK Toán 9 – Tập 1:

tra loi cau hoi 1 bai 5 trang 56 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)