Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Hình chiếu trục đo.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 11:

Các góc trục đo và hệ số biến dạng thay đổi liên quan đến các yếu tố nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 11:

Tùy theo vị trí phương chiếu, vị trí gắn hệ trục tọa độ trên vật cho ta góc trục đo và hệ số biến dạng khác nhau. (tức là phụ thuộc vào vị trí phương chiếu, vị trí gắn hệ trục tọa độ trên vật).

(BAIVIET.COM)