Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 24 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 24 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 24 SGK Sinh học lớp 12:

Hãy nêu những biến đổi hình thái của NST qua các kì phân bào.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 24 SGK Sinh học lớp 12:

Những biến đổi hình thái của NST qua các kì phân bào:

– Kì đầu: Nhiễm sắc thể ở trạng thái kép gồm 2 cromatit, bắt đầu co xoắn.

– Kì giữa: Nhiễm sắc thể ở trạng thái kép gồm 2 cromatit, co xoắn cực đại.

– Kì sau: Nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn, bắt đầu dãn xoắn.

– Kì cuối: Nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn, dãn xoắn.

BAIVIET.COM