Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 20 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 20 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 20 SGK Sinh học lớp 7:

Hình 5.2 vẽ lại 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa mồi. Quá trình đó được trình bày bằng 4 câu ngắn, sắp xếp theo trình tự chưa hợp lí dưới đây:

Tra loi cau hoi 1 Bai 5 trang 20 SGK Sinh hoc lop 7

Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi
Khi 1 chân giả tiếp cận mồi
Hai chân giả kéo dài, nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh
Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa

Hãy quan sát hình 5.2, ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 20 SGK Sinh học lớp 7:

Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi2
Khi 1 chân giả tiếp cận mồi1
Hai chân giả kéo dài, nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh3
Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa4

BAIVIET.COM