Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 17 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 17 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 17 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 5 trong SGK và:

– Giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử.

– Điền nội dung phù hợp vào bảng 5.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 17 SGK Sinh học lớp 9:

– Ở F2 có 16 hợp tử do F1 có kiểu gen AaBb tạo ra 4 loại giao tử (AB, Ab, aB, ab), sự kết hợp ngẫu nhiên của 4 giao tử bố và 4 giao tử mẹ dẫn đến F2 có 16 hợp tử.

Bảng 5. Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng

Hạt vàng, trơnHạt vàng, nhănHạt xanh, trơnHạt xanh, nhăn
Tỉ lệ của mỗi kiểu gen ở F21 AABB

2 AaBB

2 AABb

4 AaBb

1 AAbb

2 Aabb

1 aaBB

2 aaBb

1 aabb
Tỉ lệ của mỗi kiểu hình ở F29331

(BAIVIET.COM)