Trả lời câu hỏi 1 Bài 49 Trang 147 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 49 Trang 147 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 49 Trang 147 SGK Địa lí lớp 7:

Qua bảng số liệu dưới đây, nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc châu Đại Dương (năm 2001).

Tên nướcDiện tích (nghìn km²)Dân số (triệu người)Mật độ dân số (người/km²)Tỉ lệ dân thành thị (%)
Toàn châu Đại Dương8537313,669
Pa-pua Niu Ghi-lê463510,815
Ô-xtrây-li-a774119,42,585
Va-nu-a-tu120,216,621
Niu Di-len2713,914,477

Lời giải câu hỏi 1 Bài 49 Trang 147 SGK Địa lí lớp 7:

– Mật độ dân số:trung bình toàn châu Đại Dương là 3,6 người/km². Nước có mật độ dân số cao nhất: Va-nu-a-tu 16,6 người/km², tiếp theo là Niu Di-len 14,4người/km² , Pa-pua Niu Ghi-nê 10,8 người/km² và thấp nhất là Ô-xtrây-li-a 2,5 người/km² .

– Tỉ lệ dân thành thị của châu Đại Dương cao 69%, Ô-xtrây-li-a có tỉ lệ dân thành thị cao nhất 85%, tiếp theo là Niu Di-len (77%); thấp nhất là Pa-pua Niu Ghi-nê 15%.

(BAIVIET.COM)