Trả lời câu hỏi 1 Bài 48 Trang 145 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 48 Trang 145 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 48 Trang 145 SGK Địa lí lớp 7:

Dựa vào hình 48.1, hãy:

– Xác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu Đại Dương.

– Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương.

tra loi cau hoi 1 bai 48 trang 145 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 48 Trang 145 SGK Địa lí lớp 7:

-Xác định vị trí lục địa của Ô-xtray-li-a trên lược đồ (lục địa Ô-xtray-li-a là lục địa duy nhất nằm chủ yếu trong vòng đai chí tuyến của bán cầu nam; đường chí tuyến chạy qua giữa các lục địa)

– Các đảo lớn của châu Đại Dương : Niu Ghi-nê, Nu-ven Ca-lê-đô-ni, Ta-xma-ni-a,…

– Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương.

+ Nhóm đảo Mê-la-nê-đi: nằm ở phía bắc và đông bắc lục địa Ô-xtrây-li-a, từ xích đạo đến khoảng vĩ tuyến 23 – 24ºN. Các đảo lớn là Niu Ghi-nê, Bi-xmac, Xô-lô-môn, Nu-ven Ca-lê-đô-ni,…

+ Nhóm đảo Mi-crô-nê-di: nằm ở phía bắc và đông bắc Mê-la-nê-di, khoảng 10ºN đến khoảng 28ºB, nghĩa là trong vòng đai nhiệt đới. Đảo lớn là Gu-am.

+ Nhóm đảo Pô-li-nê-di: nằm ở phía đông kinh tuyến 180º, thuộc vùng trung tâm Thái Bình Dương, khoảng từ 23 – 24ºB đến 28ºN, trong vòng đai nhiệt đới, ở phía nam lan tới vòng đai cận nhiệt đới của bán cầu Nam. Các đảo lớn là Ha-oai, Hô-nô-lu-lu trong quần đảo Ha-oai, Vi-ti Lê-vu,… trong quần dảo Phi-gi.

(BAIVIET.COM)