Trả lời câu hỏi 1 Bài 47 trang 182 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 47 Trang 182 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 47 Trang 182 SGK Sinh học lớp 11:

Hãy cho biết một số kinh nghiệm làm tăng sinh sản trong chăn nuôi.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 47 Trang 182 SGK Sinh học lớp 11:

Một số kinh nghiệm làm tăng sinh sản trong chăn nuôi:

– Thụ tinh nhân tạo cho bò, lợn.

– Thay đổi thời gian chiếu sáng đối với gà nuôi làm cho gà có thể đẻ 2 trứng/ngày.

BAIVIET.COM