Trả lời câu hỏi 1 Bài 47 trang 150 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 47 Trang 150 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 47 Trang 150 SGK Sinh học lớp 6:

Căn cứ vào thông tin trên, hãy cho biết: điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc khi có mưa? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 47 Trang 150 SGK Sinh học lớp 6:

Khi có mưa đồi trọc đất sẽ bị xói mòn. Do không có cây nên nước sẽ cuốn theo đất trôi theo dòng nước, nếu có cây, tán lá sẽ cản nước, rễ cây giữ đất hạn chế hiện tượng xói mòn xảy ra.

BAIVIET.COM