Trả lời câu hỏi 1 Bài 45 trang 202 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 45 Trang 202 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 45 Trang 202 SGK Sinh học lớp 12:

Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 45 Trang 202 SGK Sinh học lớp 12:

Trong chu trình dinh dưỡng, năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm do một phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách: hô hấp, chất thải và các bộ phận rơi rụng.

BAIVIET.COM