Trả lời câu hỏi 1 Bài 44 trang 195 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 44 Trang 195 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 44: Chu trình sinh điạ hóa và sinh quyển.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 44 Trang 195 SGK Sinh học lớp 12:

Theo chiều mũi tên trong sơ đồ hình 44.1, hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi vật chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa.

Tra loi cau hoi 1 Bai 44 trang 195 SGK Sinh hoc lop 12

Lời giải câu hỏi 1 Bài 44 Trang 195 SGK Sinh học lớp 12:

– Sự trao đổi chất trong quần xã: Vật chất từ môi trường tự nhiên đi vào quần xã nhờ hoạt động của sinh vật sản xuất qua các sinh vật tiêu thụ tới sinh vật phân giải và trả lại cho môi trường.

– Chu trình sinh địa hóa: Vật chất trong tự nhiên một phần đi vào quần xã, qua các bậc dinh dưỡng rồi được trả lại cho môi trường, một phần vật chất lắng đọng.

BAIVIET.COM