Trả lời câu hỏi 1 Bài 44 trang 171 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 44 Trang 171 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 44 Trang 171 SGK Sinh học lớp 11

– Cho ví dụ về một số động vật có sinh sản vô tính.

– Điền dấu X cho câu đúng nhất về khái niệm sinh sản vô tính ở động vật:

A – Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

B – Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra nhiều cá thể mới gần giống mình.

C – Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có nhiều sai khác với mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

D – Sinh sản vô tính là kiểu sính ản có sự kết hợp giữa tinh trừng và trứng, tạo ra các cá thể mới giống mình.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 44 Trang 171 SGK Sinh học lớp 11:

– Một số động vật có sinh sản vô tính: trùng roi, trùng đế giày, thủy tức, hải quỳ, ong,…

– Đáp án đúng về khái niệm sinh sản vô tính ở động vật: A – Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

BAIVIET.COM