Trả lời câu hỏi 1 Bài 44 trang 131 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 44 Trang 131 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 44 Trang 131 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát các hình trên và trả lời các câu hỏi sau:

– Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?

– Trong tự nhiên, động vật sống thành bầy đàn có lợi gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 44 Trang 131 SGK Sinh học lớp 9:

– Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có tác dụng giảm bớt sức thổi của gió, làm cây không bị đổ.

– Động vật sống thành bầy đàn có lợi trong việc tìm kiếm thức ăn, phát hiện kẻ thù và bảo vệ nhau tốt hơn.

(BAIVIET.COM)