Trả lời câu hỏi 1 Bài 43 Trang 148 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 43 Trang 148 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 43 Trang 148 SGK Địa lí lớp 8:

Hãy xác định trên hình 43.1 phạm vi lãnh thổ của miền này, chỉ rõ các khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

tra loi cau hoi 1 bai 43 trang 148 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 43 Trang 148 SGK Địa lí lớp 8:

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ bao gồm toàn bộ lãnh thổ phía nam nước ta, từ Đà Nẵng tới Cà Mau, chiếm 1/2 diện tích cả nước, gồm các khu vực Tậy Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ. Đông Nam Bộ và Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

 BAIVIET.COM