Trả lời câu hỏi 1 Bài 43 trang 140 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 43 Trang 140 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 43 Trang 140 SGK Sinh học lớp 7:

Tim của bồ câu có gì khác so với tim của thằn lằn

Lời giải câu hỏi 1 Bài 43 Trang 140 SGK Sinh học lớp 7:

ChimThằn lằn
– Tim 4 ngăn ( 2 tâm thất, 2 tâm nhĩ)

– Máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể

– Tim 3 ngăn ( 1 tâm thất, 2 tâm nhĩ), có vách ngăn hụt

– Máu đi nuôi cơ thể là máu pha

→ ở chim máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi ⇒ giàu oxi hơn

BAIVIET.COM