Trả lời câu hỏi 1 Bài 43 trang 140 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 43 Trang 140 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 43 Trang 140 SGK Sinh học lớp 6:

Hãy chọn một trong hai từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 43 Trang 140 SGK Sinh học lớp 6:

– Giữa tảo và cây hạt kín có nhiều điểm rất khác nhau.

– Nhưng giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín với nhau lại có sự giống nhau về tổ chức cơ thể và sinh sản.

(BAIVIET.COM)