Trả lời câu hỏi 1 Bài 43 Trang 133 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 43 Trang 133 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 43 Trang 133 SGK Địa lí lớp 7:

Quan sát hình 43.1, hãy:

– Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với Bắc Mĩ.

– Nêu tên các đô thị ở Trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người.

tra loi cau hoi 1 bai 43 trang 133 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 43 Trang 133 SGK Địa lí lớp 7:

– Điểm khác nhau về sự phân bố các đô thị từ 3 triệu người trở lên giữa Trung và Nam Mĩ với Bắc Cực:

+ Ở Trung và Nam Mĩ : các đô thị từ 3 triệu người trở lên phân bố chủ yếu trên mạch núi An – đét và ven biển phía đông nam.

+ Ở Bắc Mĩ: các đô thị từ 3 triệu người trở lên phân bố chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa kì, Đông Nam Ca-Na-Da

– Các đô thị ở trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người : Mê-hi-cô Xi-ti, Bô-gô-ta, Li-ma, Xan-ti-a-gô, Bu-ê-nốt Ai-rét, Xao Pao-lô, Ri-ô-đê Gia-nê-rô.

(BAIVIET.COM)