Trả lời câu hỏi 1 Bài 43 trang 126 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 43 Trang 126 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 43 Trang 126 SGK Sinh học lớp 9:

Trong chương trình Sinh học lớp 6, em đã được học quá trình quang hợp và hô hấp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở nhiệt độ môi trường như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 43 Trang 126 SGK Sinh học lớp 9:

– Cây chỉ quang hợp và hô hấp bình thường ở nhiệt độ 20ºC – 30ºC

– Cây ngừng quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ quá thấp (0ºC) hoặc quá cao (40ºC)

(BAIVIET.COM)