Trả lời câu hỏi 1 Bài 42 trang 163 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 42 Trang 163 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 42 Trang 163 SGK Sinh học lớp 11:

Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 42 Trang 163 SGK Sinh học lớp 11:

Mô tả cấu tạo hoa hồng:

– Tràng hoa (cánh hoa).

– Đài hoa.

– Cuống hoa.

– Nhị hoa.

– Nhụy hoa.

BAIVIET.COM