Trả lời câu hỏi 2 Bài 42 trang 123 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 42 Trang 123 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 42 Trang 123 SGK Sinh học lớp 9:

Có thí nghiệm như sau: Vào đêm trăng sáng , tìm một tổ kiến và quan sát kiến bò trên đường mòn nhờ ánh sáng mặt trăng .Đặt trên đường của kiến đi một chiếc gương nhỏ để phản chiếu ánh sáng , sau đó theo dõi đường bò của kiến. Có 3 khả năng có thể xảy ra :

+ Kiến tiếp tục bò theo hướng cũ

+ Kiến sẽ bò theo nhiều hướng khác nhau

+ Kiến sẽ đi theo hướng ánh sáng do gương phản chiếu

Em chọn khả năng nào trong ba khả năng trên? Điều đó chứng tỏ ánh sáng ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 42 Trang 123 SGK Sinh học lớp 9:

Kiến sẽ đi theo hướng ánh sáng do gương phản chiếu. Điều này chứng tỏ ánh sáng giúp động vật định hướng trong không gian.

(BAIVIET.COM)