Trả lời câu hỏi 1 Bài 41 trang 182 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 41 Trang 182 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 41: Diễn thế sinh thái.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 41 Trang 182 SGK Sinh học lớp 12:

Trong ví dụ 2, song song với quá trình biến đổi của quần xã, các điều kiện tự nhiên của môi trường đã thay đổi như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 41 Trang 182 SGK Sinh học lớp 12:

Song song với quá trình biến đổi của quần xã, các điều kiện tự nhiên của môi trường cũng thay đổi tuần tự:

Từ một đầm nước mới xây dựng biến đổi thành đầm nước có nhiều sinh vật sinh sống → Các vùng đất quanh đầm bị xói mòn. Theo thời gian, các chất lắng đọng tích tụ ngày một nhiều xuống đáy đầm, làm cho đáy đầm bị nông dần → Đầm nước nông bị biến đổi thành vùng đất trũng → Vùng đất bằng phẳng, không còn nước.

BAIVIET.COM