Trả lời câu hỏi 1 Bài 41 trang 136 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 41 Trang 136 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 41: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 41 Trang 136 SGK Sinh học lớp 6:

Từ bảng trên hãy nhận xét sự đa dạng của cây có hoa ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 41 Trang 136 SGK Sinh học lớp 6

Cây có hoa rất đa dạng

– Môi trường sống: cạn, nước

– Dạng thân: thân gỗ, thân cỏ

– Dạng rễ: Rễ cọc, rễ chùm

– Kiểu lá: đơn, kép

– Gân lá: Hình mạng, hình cung, song song

BAIVIET.COM