Trả lời câu hỏi 1 Bài 41 trang 119 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 41 Trang 119 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 41 Trang 119 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát trong tự nhiên, hãy điền tiếp nội dung phù hợp với các ô trống trong bảng 41.1

STTTên sinh vậtMôi trường sống
1Cây hoa hồngĐất – không khí
2Cá chépNước
3Sán lá ganSinh vật
4…..….

Lời giải câu hỏi 1 Bài 41 Trang 119 SGK Sinh học lớp 9:

TTTên sinh vậtMôi trường sống
1Cây hoa hồngĐất – không khí
2Cá chépNước
3Sán lá ganSinh vật
4Giun đấtTrong đất

(BAIVIET.COM)