Trả lời câu hỏi 1 Bài 40 Trang 201 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 40 Trang 201 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 40 Trang 201 SGK Lịch sử  lớp 10:

Trình bày hoạt động bước đầu của Lê-nin trong phong trào công nhân Nga

Lời giải câu hỏi 1 Bài 40 Trang 201 SGK Lịch sử lớp 10:

– Mùa thu năm 1895, Lê-nin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua thành lập một tổ chức chính trị, lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

– 1898, tại Min-xco, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng không hoạt động

– Năm 1900, Lê-nin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân.

– Năm 1903, Lê-ni chủ trì Đại hội Công nhân xã hội Nga để bàn về Cương lĩnh, điều lệ Đảng. Cũng từ Đại hội hình thành hai phái Môn-sê-vích và Men-sê-vích

– Lê-nin còn viết nhiều tác phẩm có đóng góp lớn về mặt lí luận cho phong trào công nhân.

.BAIVIET.COM