Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 9 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 7:

Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền được hình thành như thế nào ở Trung Quốc?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 7:

– Giai cấp địa chủ: Một số quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực nên trở thành giai cấp địa chủ.

– Giai cấp nông dân: Nhiều người nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân canh hay tá điền.

(BAIVIET.COM)