Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô-ma.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 10:

Trình bày ý nghĩa của việc xuất hiện công cụ bằng sắt đối với vùng Địa Trung Hải?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 10:

Công cụ bằng sắt ra đời có ý nghĩa rất lớn đối với khu vực Địa Trung Hải: khai phá đất đai làm diện tích canh tác tăng, việc trồng trọt có kết quả cao hơn, sản xuất thủ công và kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển.

(BAIVIET.COM)