Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Mặt cắt và hình cắt.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Công nghệ lớp 11:

Thế nào là mặt phẳng cắt, hình cắt, mặt cắt.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Công nghệ lớp 11:

– Mặt phẳng cắt là mặt phẳng song song với mặt phẳng chiếu, đi qua tâm của vật thể, chia vật thể ra làm 2 phần.

– Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt.

– Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt.

(BAIVIET.COM)