Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 19 SGK Lịch sử  lớp 11:

Dựa vào lược đồ hình 9, trình bày những nét chính về quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam Á.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 11:

– Quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam Á.

+ Từ TK XV,XVI – XIX Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan xâm lược Inđônêxia.

+ Từ giữa TK XVI Tây Ban Nha xâm lược Philippin. Từ (1889 – 1902) Philippin là thuộc địa của Mĩ

+ TD Anh chiếm Miến Điện (1885), Mã Lai (Malayxia + Xingapo) đầu TK XX.

+ TD Pháp chiếm ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia cuối TK XIX

+ Xiêm (Thái Lan ) Anh- Pháp tranh chấp → vẫn giữ được độc lập

(BAIVIET.COM)