Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 17 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Trùng roi.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 17 SGK Sinh học lớp 7:

Hãy dựa vào hình 4.2, diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.

Tra loi cau hoi 1 Bai 4 trang 17 SGK Sinh hoc lop 7

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 17 SGK Sinh học lớp 7:

– B1: Trùng roi dự trữ chất dinh dưỡng để chuẩn bị phân đôi

– B2: Đầu tiên là lông và nhân phân đôi trước

– B3: Các bào quan còn lại bắt đầu phân đôi: không bào co bóp, điểm mắt, hạt diệp lục

– B4: Trùng roi bắt đầu tách đôi

– B5: Trùng roi tiếp tục tách đôi

– B6: Hình thành 2 trùng roi

BAIVIET.COM