Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 15 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 15 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 15 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào hình 4.1, hãy:

tra loi cau hoi 1 bai 4 trang 15 sgk dia li lop 9 - de bai

– Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân.

– Nhận xét về chất lượng của nguồn lao động nước ta. Để nâng cao chất lương nguồn lao động cần có những giải pháp gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 15 SGK Địa lí lớp 9:

– Phần lớn lực lượng lao động của nước ta tập trung ở nông thôn (chiếm 75,8%) do nền kinh tế nước ta chủ yếu vẫn là nông nghiệp; quá trình đô thị hoá diễn ra đang còn chậm.

– Chất lượng của nguồn lao động ở nước ta còn thấp, lao động không qua đào tạo chiếm tỉ lệ lớn (78,8%). Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần phải đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề xuất khẩu lao động.

(BAIVIET.COM)