Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 14 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 14 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Mô.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 14 SGK Sinh học lớp 8:

– Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết.

– Thử giải thích vì sao tế bào có hình dạng khác nhau.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 14 SGK Sinh học lớp 8:

– Tế bào cơ, tế bào thần kinh…

– Do chức năng khác nhau mà tế bào phân hoá, có hình dạng và kích thước khác nhau. Sự phân hoá đó diễn ra ngay từ giai đoạn phôi. Mô là một tổ chức gồm các tế bào có cấu trúc giống nhau; ở một số loại mô còn có các yếu tố không có cấu trúc tế bào. Chúng phối hợp thực hiện các chức năng chung.

BAIVIET.COM