Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 106 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 106 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Hình lăng trụ đứng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 106 SGK Toán 8 – Tập 2:

Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ đứng có song song với nhau hay không ?

– Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không ?

– Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 106 SGK Toán 8 – Tập 2:

– Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ đứng có song song với nhau

– Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy

– Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy

(BAIVIET.COM)