Trả lời câu hỏi 1 Bài 39 Trang 198 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 39 Trang 198 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Quốc tế thứ hai.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 39 Trang 198 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX

Lời giải câu hỏi 1 Bài 39 Trang 198 SGK Lịch sử lớp 10:

– Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở các nước Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nga. Mục tiêu đấu tranh của phong trào là đòi tăng lượng, giảm giờ làm, cải thiện cuộc sống, …

– Công nhân nhiều nước bắt đầu tiếp thu chủ nghĩa Mác dẫn đến sự thành lập các đảng công nhân và các tổ chức quần chúng ở nhiều nước. Sự phát triển đó đòi hỏi yêu cầu một tổ chức quốc tế thống nhất lãnh đạo và chỉ đạo phong trào.

(BAIVIET.COM)