Trả lời câu hỏi 1 Bài 39 trang 171 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 39 Trang 171 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 39 Trang 171 SGK Sinh học lớp 12

Quan sát hình 39.1B và cho biết vì sao số lượng thỏ và mèo rừng lại tăng và giảm theo chu kì gần giống nhau.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 39 Trang 171 SGK Sinh học lớp 12:

Số lượng thỏ và mèo rừng lại tăng và giảm theo chu kì gần giống nhau vì: thỏ là thức ăn của mèo rừng và mèo rừng là kẻ thù của thỏ. Thỏ là thức ăn của mèo rừng nên khi số lượng thỏ tăng thì nguồn thức ăn của mèo rừng nhiều → sinh sản tăng → số lượng mèo tăng và ngược lại.

BAIVIET.COM