Trả lời câu hỏi 1 Bài 39 Trang 140 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 39 Trang 140 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 39 Trang 140 SGK Địa lí lớp 9:

Kể tên một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta mà em biết.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 39 Trang 140 SGK Địa lí lớp 9:

Một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta: Titan, cát trắng, dầu mỏ, khí đốt,…

(BAIVIET.COM)