Trả lời câu hỏi 1 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8:

– Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào? Cho ví dụ.

– Theo em, ở vùng nào và vào mùa nào tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8:

– Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông, lâm nghiệp. Điều kiện nóng ẩm cho phép cây trồng phát triển quanh năm, có thể cấy cày và xen cạnh để tận dụng ánh sáng dồi dào, có thể kết hợp nông lâm theo hình thức VAC hay VACR (Vườn – ao –chuồng – rừng). Song do chế độ mưa theo mùa nên cần bố trí mùa vụ hợp lí. Thời gian có mưa và sự phân bố lượng mưa chi phối sự bố trí mùa vụ và lựa chọn các loại cây trồng trên các địa phương nước ta.

– Miền Bắc nước ta vào mùa đông, tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất.

(BAIVIET.COM)