Trả lời câu hỏi 1 Bài 38 Trang 192 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 38 Trang 192 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 38 Trang 192 SGK Lịch sử  lớp 10:

Quốc tế thứ nhất ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 38 Trang 192 SGK Lịch sử lớp 10:

– Giữa thế kỉ XIX, sự phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa làm cho đội ngũ công nhân thêm đông đảo và tập trung cao. Giai cấp tư sản ngày càng tăng cường áp bức bóc lột công nhân làm thuê.

– Đầu thập niên 60 của thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của công nhân được phục hồi nhưng vẫn trong tình trạng phân tán về tổ chức và thiếu thống nhất về tư tưởng. Thực tế đấu tranh đòi hỏi cần một tổ chức quốc tế lãnh đạo phong trào công nhân các nước.

– Ngày 28/9/1864, Quốc tê thứ nhất thành lập tại Luân Đôn với sự tham gia của C.Mác.

(BAIVIET.COM)