Trả lời câu hỏi 1 Bài 38 trang 168 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 38 Trang 168 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 38 Trang 168 SGK Sinh học lớp 12

Hãy nêu nguyên nhân vì sao số lượng cá thể của quần thể sinh vật luôn thay đổi và nhiều quần thể sinh vật không tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 38 Trang 168 SGK Sinh học lớp 12:

Về phương diện lí thuyết, nếu nguồn sống của môi trường rất dồi dào va hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các cá thể, không gian cư trú của quần thể không bị giới hạn, mọi điều kiện ngoại cảnh và khả năng sinh học của các cá thể đều thuận lợi cho sự sinh sản của quần thể thì quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học (đường cong tăng trưởng có hình chữ J).

Trong thực tế, tăng trưởng của quần thể thường bị giới hạn bởi nhiều nguyên nhân như: điều kiện sống không hoàn toàn thuận lợi, hạn chế về khả năng sinh sản của loài, sự biến động số lượng cá thể do xuất cư theo mùa,…

.BAIVIET.COM