Trả lời câu hỏi 1 Bài 38 trang 126 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 38 Trang 126 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 38: Rêu – Cây rêu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 38 Trang 126 SGK Sinh học lớp 6:

Quan sát hình dạng của cây rêu và đối chiếu với H.38.1, em có thể nhạn ra được những bộ phận nào của cây?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 38 Trang 126 SGK Sinh học lớp 6

Quan sát cây rêu thật có thể nhận ra được rễ và thân cây rêu.

(BAIVIET.COM)