Trả lời câu hỏi 1 Bài 37 Trang 189 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 37 Trang 189 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 37 Trang 189 SGK Lịch sử  lớp 10:

Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 37 Trang 189 SGK Lịch sử lớp 10:

– Hoạt động của C.Mac

+ C.Mác sinh ngày 5/5/1818 tại thành phố Tơ-ri-ơ (Đức).

+ Năm 1842 ông làm công tác viên rồi Tổng biên tập Báo sông Ranh – một tờ báo có xu hướng dân chủ cách mạng.

+ Năm 1843, ông cùng gia đình sang Pa-ri (Pháp), rồi Brúc-xen (Bỉ) và cuối cùng cư trú ở Anh. Mác.

+ Ở Pa-ri, ông tiếp xúc với các nhà hoạt động cách mạng, viết sách và xuất bản tạp chí “Biên niên Pháp – Đức”. Ông nhận thấy vai trò, sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.

– Hoạt động của Ăng-ghen

+ Ăng-ghen sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Bác-men (Đức)

+ Năm 1842, ông sang Anh làm thư kí hãng buôn và viết cuốn “Tình cảnh công nhân Anh”, phên phán sự bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.

+ 1844 – 1847 C.Mác và Ăng-ghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế – chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác.

(BAIVIET.COM)