Giải câu hỏi 1 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện.

Câu hỏi 1 Trang 155 SGK Công nghệ 11:

Yêu cầu quan trọng nhất của động cơ đốt trong kéo máy phát điện là gì?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11:

Yêu cầu quan trọng nhất của động cơ đốt trong kéo máy phát điện là tốc độ quay của động cơ phải ổn định.

(BAIVIET.COM)