Trả lời câu hỏi 1 Bài 37 Trang 130 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 37 Trang 130 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 37 Trang 130 SGK Địa lí lớp 8:

Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy nêu những nhân tố tạo nên sự phong phú về thành phần loài của sinh vật nước ta và cho ví dụ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 37 Trang 130 SGK Địa lí lớp 8:

– Môi trường sống thuận lợi: ánh sáng dồi dào, đủ nước, tầng đất sâu dày, vụn bở…

– Ngoài các loài sinh vật bản địa (chiếm khoảng hơn 50%), còn có nhiều luồng sinh vật di cư tới như Trung Hoa, Hi-ma-lay-a, Mai-lai-xi-am Ấn Độ – Mi-an-ma, các luồng này chiếm khoảng gần 50%.

(BAIVIET.COM)