Trả lời câu hỏi 1 Bài 37 Trang 110 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 37 Trang 110 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 37: Một số loại vac xin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 37 Trang 110 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy cho biết có được sử dụng vac xin cho vật nuôi đã bị nhiễm bệnh không ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 37 Trang 110 SGK Công nghệ lớp 10:

Không được sử dụng vì vac xin chỉ giúp cơ thể vật nuôi có kháng thể chống lại bệnh do chứa các vi sinh vật gây bệnh làm yếu đi, nếu tiêm lúc vật nuôi đã bị nhiễm bệnh thì chỉ làm bệnh trở nên trầm trọng hơn.

BAIVIET.COM