Trả lời câu hỏi 1 Bài 36 Trang 129 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 36 Trang 129 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 36 Trang 129 SGK Địa lí lớp 9:

Căn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng hằng này.

tra loi cau hoi 1 bai 36 trang 129 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 36 Trang 129 SGK Địa lí lớp 9:

– Tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng Bằng sông Cửu Long so với cả nước (năm 2002).

+ Diện tích lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước : 51,1%.

+ Sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước: 51,5%.

– Ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long: giải quyết được vấn đề an ninh lương thực và xuất khẩu lương thực.

(BAIVIET.COM)