Trả lời câu hỏi 1 Bài 36 trang 116 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 36 Trang 116 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Tổng kết về cây có hoa.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 36 Trang 116 SGK Sinh học lớp 6:

Chọn các mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào sơ đồ H.36.1

Tra loi cau hoi 1 Bai 36 trang 116 SGK Sinh hoc lop 6

Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 36 Trang 116 SGK Sinh học lớp 6:

1 – c.

2 – e.

3 – d.

4 – b.

5 – g.

6 – a.

* Nhận xét: Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng tạo nên một thống nhất.

– Rễ có chức năng hút nước và các chất dinh dưỡng cho cây.

– Thân : vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và vận chuyển các chất ngược lại các chất hữu cơ mà lá tổng hợp được đến các bộ phận khác của cây.

– Lá: Thu nhận ánh sáng, tổng hợp chất hữu cơ, trao đổi khí với bên ngoài và thoát hơi nước.

– Hoa: Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

– Quả: Bảo vệ hạt và giúp phần phát tán hạt.

– Hạt: Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống.

BAIVIET.COM