Trả lời câu hỏi 1 Bài 36 trang 113 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 36 Trang 113 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 36 Trang 113 SGK Sinh học lớp 8:

– Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em, người trưởng thành , người già khác nhau như thế nào? Vì sao có sự khác nhau đó ?

– Vì sao trẻ em bị suy dinh dưỡng ở những nước đang phát triển có tỉ lệ cao ?

– Sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở mỗi cơ thể phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 36 Trang 113 SGK Sinh học lớp 8:

– Nhu cầu dinh dưỡng của Trẻ em > người trưởng thành > người già vì:

+ Trẻ em cần được cung cấp lượng dinh dưỡng cao cần cho sự phát triển của cơ thể.

+ Người trưởng nhu cầu dinh dưỡng để hoạt động , lao động

+ Người già nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn vì khả năng vận động là kém hơn

– Trẻ em bị suy dinh dưỡng ở những nước đang phát triển thường chiếm tỉ lệ cao vì chất lượng cuộc sống và dân trí ở những nước này còn thấp

– Sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở mỗi cơ thể phụ thuộc vào các yếu tố: độ tuổi, giới tính, hình thức lao động, trạng thái sinh lý của cơ thể.

BAIVIET.COM