Trả lời câu hỏi 1 Bài 35 Trang 175 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 35 Trang 175 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 35 Trang 175 SGK Lịch sử  lớp 10:

Trình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 35 Trang 175 SGK Lịch sử lớp 10:

– Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, do vậy mất luôn cả vai trò lũng đoạn thị trường thế giới, bị Mỹ và Đức vượt qua.

– Tuy vậy, Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất cảng tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa

– Trong công nghiệp: quá trình tập trung tư bản diễn ra mạnh mẽ, nhiều tổ chức độc quyền chi phối toàn bộ đời sống kinh tế nước Anh.

– Trong nông nghiệp: Anh lâm vào khủng hoảng trầm trọng, phải nhập khẩu lương thực.

(BAIVIET.COM)